Mora Terapi nedir?

Mora Terapi nedir?

Biorezonans maddelerin foton yayılımlarının ya da başka bir ifade ile maddenin çevresindeki elektromanyetik alandan alınan frekansların ya da vücudun kendi enerji salınımlarının tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Biorezonans kavramı ilk kez 35 yıl kadar önce Dr. Morell ve Elektronik Mühendisi Eric Rasche tarafından yaratılmıştır. Daha sonraları biorezonans kavramını farklı bakış açılarından alan başka teknolojiler de ortaya çıkmıştır. Zaman içindeki farklılaşmalardan dolayı biorezonans günümüzde çok geniş bir skaladaki teknolojileri içeren ya da bu teknolojilerce de kullanılan genel bir terim haline dönüşmüştür.

Biorezonans terapilerinin 40 yıla yakın bir geçmişi olmasına rağmen, MORA-Terapi ya da Mora biorezonans Türkiye’ye Dr. Ersal S. Işık iştirakiyle 2006 yılında getirildi ve NEOSANTE'deki hızlı dönüşümü sonrası Türkiye’ye özgü yeni protokoller ve yeni yazılımlarla birlikte Türkiye'ye yayıldı.

Türkiye'de (ve Dünya’da çoğu ülkedeki) MORA Terapi kapsamında kullanılan sigara bırakma ve alkol bırakma yazılımları, 2006-2009 yılları arasında bizzat Dr. Ersal S. Işık tarafından NEOSANTE’de oluşturuldu. 2008 yılından başlayarak ise yine Dr. Ersal S. Işık tarafından geliştirilen biorezonans yazılımları, "karbonhidrat silmeleri", yani zayıflama konusunda kullanılmaya başlandı.

Biz Mora Terapi adıyla büyük işler başardık ve/ama yıllar geçtikçe teknoloji değişti, gelişti ve biz de kendimizi gelişen teknolojiye ve Dünya’da biorezonans konusundaki değişen eğilime uyumlandırdık. NEOSANTE’de farklı biorezonans teknolojileri kullanmaya ve bunları kombine ederek farklı ve yeni yollar bulmaya başladık. Süreç içinde sayısız farklı endikasyon için yapılmış, klasik yaklaşımının dışına çıkan-ezber bozan sayısız terapi ile biorezonansta NEOSANTE / NEO.Clinics tarzı oluştu.

Sadece bir örnek olarak; 2017 yılı ortalarına kadar (diğer merkezler değil, sadece NEOSANTE bünyesinde) 13.000 civarında kişi sigarayı bıraktı, 5.000-10.000 arası olduğunu söyleyebileceğimiz sayıda kişi de kötü gıdaları bırakmak-zayıflamak konusunda tedavi aldı. Sayısını net veremeyeceğimiz ama binler binlerle ifade edebileceğimiz kişi farklı endikasyonlarda yardım aldı.

Biz "Rezonans terapileri"ni geleceğin tıbbı olarak görüyoruz, NEO.Clinics hizmet noktalarını ise şimdiye kadar edindiğimiz tecrübeyi aktarıp büyüteceğimiz ve geleceği şekillendirecek öncüler olarak hayal ediyoruz... Şimdiye kadar edindiğimiz tüm tecrübeyi bilgiyi saklamadan, gizlemeden herkesle paylaşıyoruz…

ÖNEMLİ NOT … Bu sitedeki tüm yazılar Neosante'nin kurucusu Uzm. Dr. Ersal S. Işık tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz alıntı yapılması açık olarak suç teşkil etmektedir. Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler Dünya'da yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak bu sayfalarda anlatılanlar klasik tıbbi yöntemler, tıbbi tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında rezonans terapileri, biorezonans, Ondamed ya da Quitt Terapi, homeopati, elektrohomeopati, mora terapi, renk terapileri, bach çiçekleri ya da aile dizimlerinin de bir "TEDAVİ OLMADIĞI"nı ve "HERHANGİ BİR TEDAVİYE ALTERNATİF OLMADIĞI"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler "tamamlayıcı ve destekleyici terapiler" kapsamında algılanmalıdır.